Sludinājums: Liellopu kūts, skābbarības tranšejas, lauksaimniecības nojume un mēslu krātuve

Publicēts
29.02.2016
29.02.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sprūževa M" (42403001730)
Termiņš
13.04.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sprūževa M"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403001730

Adrese

c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4641

Tālruņa numurs(-i)

+37129183804

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pilnvarotā persona Uldis Stuklis, tālr. +37129180546, uldis.stuklis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Liellopu kūts, skābbarības tranšejas, lauksaimniecības nojume un mēslu krātuve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

c. Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2016

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1800000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

13/04/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: c.Sprūževa, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4641

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4. pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” 4.01. apakšpasākuma ”Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv