Rezultāts: Laboratorijas aprikojums

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Baltic Extra" (43603063732)
Uzvarētājs
SIA “Baltic Invest” (42103030158)
Summa
27 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Baltic Extra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603063732

Adrese

Īslīces iela 7, Bauska, Bauskas nov., Latvija, 3901

Tālruņa numurs(-i)

29250520

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Rolands Vinogradovs, 29250520; rolands.vinogradovs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Laboratorijas aprikojums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Invest” 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Latvija
SIA “Doma” 40003003704 Miera iela 32, Salaspils, LV-2169 Latvija
SIA “Kemek engineering” 40003269036 Augstrozes iela 1, Rīga, LV-1026 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “Baltic Invest” 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

27000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv