Rezultāts: Graudu uzpildes sistēmas aprīkojums

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Baltic Extra" (43603063732)
Uzvarētājs
SIA "Preiss Būve" (40003607754)
Summa
176 957,49 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Baltic Extra"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603063732

Adrese

Īslīces iela 7, Bauska, Bauskas nov., Latvija, 3901

Tālruņa numurs(-i)

29250520

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Rolands Vinogradovs, 29250520; rolands.vinogradovs@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu uzpildes sistēmas aprīkojums

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Preiss Būve" 40003607754 Dravnieku 16, Lielvārde LV-5070 Latvija
SIA "Investa Ltd" 44102016992 Elizabetes iela 2 - 538, Rīga, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Preiss Būve" 40003607754 Dravnieku 16, Lielvārde LV-5070 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

176957.49 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv