Rezultāts: Durvju pārbūve

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība Pūpoliņi (51201012481)
Uzvarētājs
SIA ZG Ailes (43603050418)
Summa
6 440,76 EUR
Tālrunis
29918140

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Vārves pagasta K.Pūpoliņa zemnieku saimniecība Pūpoliņi

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 51201012481

 Adrese: Ventspils novads,Ziru pagasts Kaspari, Latvija, 3624

 Tālruņa numurs(-i): 29918140
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks,Kaspars Pūpoliņš,29918140,zspupolini@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Durvju pārbūve
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Ripo 40003120298 Rīga,Ventspils iela53,LV-1002 Latvija
SIA Garog 40003370286 Seskuiela 35,Rīga Latvija
SIA Approve 40103880529 Ogre,Mālkalnes prospekts 17-70 Latvija
Sia Kalo būve 40103366982 Kuldīgas iela15-16,Rīga Latvija
SIA ZG Ailes 43603050418 Jelgava,O.Kalpaka 16-101 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA ZG Ailes  43603050418  Jelgava,O.Kalpaka 16-101  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 6440.76 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv