Rezultāts: Būris, paneļi liellopiem

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Ķirši" (45401016885)
Uzvarētājs
SIA Pakavs (48703001414)
Summa
4 497,52 EUR
Tālrunis
29821200

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Ķirši"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401016885

 Adrese: ''Ķirši", Murmastienes pagasts, Varakļānu novads, Latvija, LV4838

 Tālruņa numurs(-i): 29821200
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Pēteris Zalužinskis, t.29821200, peteriszaluzinskis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Būris, paneļi liellopiem
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Pakavs 48703001414 Aptieka, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV5135 Vācija
Kleffner Landmaschinen DE176220105 D-34431, Marsberg Zur Egge 32, Germany Vācija
SIA Baumaschinen Lettland 40003622927 Maskavas iela 44, Rīga, LV1063 Vācija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Pakavs  48703001414  Aptieka, Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV5135  Vācija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 4497.52 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru
Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Avots: pvs.iub.gov.lv