Sludinājums: Maiņvērsējarkls

Publicēts
15.01.2016
15.01.2016
Pasūtītājs
ZS Sprogas (43201008887)
Termiņš
29.01.2016
Tālrunis
29425883

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS Sprogas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201008887

Adrese: Sprogas,Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, Latvija, LV-4350

Tālruņa numurs(-i): 29425883
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Ivars Tīcs, 29425883,ivars.t@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Maiņvērsējarkls
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Sprogas,Jaunalūksnes pagasts,Alūksnes novads,LV-4350
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/10/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 11000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 29/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 18:50
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Sprogas,Jaunalūksnes pagasts,Alūksnes novads,LV-4350
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecības
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435207__0_Iepirkumaspecifikacijamainversejarkls.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv