Sludinājums: lauksaimnieciskie stādījumi

Publicēts
19.01.2016
19.01.2016
Pasūtītājs
Sanita Beļēviča (13027310600)
Termiņš
02.02.2016
Tālrunis
+37129659299

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sanita Beļēviča

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 13027310600

Adrese: Jaunkaktiņi, Ķeipene, Latvija, LV5062

Tālruņa numurs(-i): +37129659299
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sanita Beļēviča, +37129659299, sanitabelevica@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: lauksaimnieciskie stādījumi
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Jaunkaktiņi, Ķeipene
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/11/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jaunkaktiņi, ķeipene, LV5062
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ELFLA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 435821__0_iepirkumatehniskaspecifikacijaupenesstdscaronana2.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv