Rezultāts: graudu kodinātājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Strautiņi" (45401009332)
Uzvarētājs
SIA „Pakavs” (48703001414)
Summa
2 933,88 EUR
Tālrunis
28306220

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Strautiņi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401009332

 Adrese: Strautiņi, Dubulti, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, LV5220

 Tālruņa numurs(-i): 28306220
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašniece Līga Linde, tālr. 28306220; strautini82@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: graudu kodinātājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 31/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Pakavs” 48703001414 „Aptieka”, Bebru pag., Kokneses nov., LV - 5135 Latvija
SIA „Voka” 50003216331 „Ražotne”, Birzmaļi, Lībagu pag., Talsu nov., LV - 3257 Latvija
SIA „GABOTEH” 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes nov., LV – 5471 Latvija
SIA KV 9 42403031364 Jaunā iela 4, Vīksna, Vīksnas pag., Balvu nov., LV – 4580 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „Pakavs”   48703001414  „Aptieka”, Bebru pag., Kokneses nov., LV - 5135  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 2933.88 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv