Rezultāts: graudu kalte

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Lejas" (43201015338)
Uzvarētājs
SIA "Agro-Kamarde" (43603006265)
Summa
49 850,00 EUR
Tālrunis
29104631

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): zemnieku saimniecība "Lejas"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201015338

 Adrese: "Lejas", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, Latvija, LV-4587

 Tālruņa numurs(-i): 29104631
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z.s."Lejas" īpašnieks Andris Slišāns. tel. 29104631, e pasts andrimxxx@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: graudu kalte
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 14/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Agro-Kamarde" 43603006265 "Grantes", Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931 Latvija
SIA "REPARK" 40103164509 "Burtnieki-55", Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
UAB "Šervudas" LT10000126015 Lioliu km Kedainiu raj Lietuva
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Agro-Kamarde"  43603006265  "Grantes", Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 49850 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ZM LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv