Rezultāts: Drenāžas skalotājs

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
SIA "JAUNZEMNIEKI Z " (47101007947)
Uzvarētājs
SIA "SilJa" (40003264664)
Summa
9 723,00 EUR
Tālrunis
29279328

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "JAUNZEMNIEKI Z "

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47101007947

 Adrese: "Jaunzemnieki", Barkavas pagasts Madonas novads, Latvija, LV-4834

 Tālruņa numurs(-i): 29279328
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Jānis Zeps, mob.29279328

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Drenāžas skalotājs
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "SilJa" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, Latvija, LV2167 Latvija
SIA "BALTIC INVEST" 42103030158 Attekas 2b, Ādaži, Ādažu novads, Latvija, LV2164 Latvija
SIA "Agrotehnika Smiltene" 44103034124 Silva-23, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4729 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "SilJa"  40003264664  Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, Latvija, LV2167  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 9723 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv