Sludinājums: sejmašīna

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
SIA Beksagro (40003689515)
Termiņš
06.01.2016
Tālrunis
25408108

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Beksagro

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003689515

Adrese: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads , Latvija, LV3433

Tālruņa numurs(-i): 25408108
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Andris Ozols 25408108 beksagro3@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: sejmašīna
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/02/2017
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 80000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Papardītes" Virga, Virgas pagasts, Priekules novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430652__0_Scansejmasinaspec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv