Sludinājums: Pašizgāzēja puspiekabe graudiem

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
SIA "Dižbaroni" (42103061656)
Termiņš
06.01.2016
Tālrunis
29464465, 63490609

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Dižbaroni"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103061656

Adrese: Jūras iela 5, Kapsēde, Medzes pag., Grobiņas nov., Latvija, LV-3461

Tālruņa numurs(-i): 29464465
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63490609

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Jānis Kairo, tel.29464465, e-pasts: siakresta@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Pašizgāzēja puspiekabe graudiem
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Jumtiņi", Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/07/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 30500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 06/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Jūras iela 5, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3416
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA pasākums "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430693__0_SpecifikacijapuspiekabeDizbaroni.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv