Sludinājums: Maiņvērsējarkls. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
06.12.2015
06.12.2015
Pasūtītājs
Z/s "Rašenbaumi" (48501014765)
Termiņš
22.12.2015
Tālrunis
29467270

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 06/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/s "Rašenbaumi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501014765

Adrese: „Rašenbaumi", Bērzes pagasts, Dobeles novads, Latvija, LV-3712

Tālruņa numurs(-i): 29467270
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultants, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Maiņvērsējarkls. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Rašenbaumi", Bērzes pagasts, Dobeles novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 25000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 22/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Investīcijas materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Lūdzu sazināties ar īpašnieku par arkla parametriem
10. Pievienotie dokumenti 429086__0_tehniskaspecifikacijaarkls1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv