Sludinājums: Lauksaimniecības šķūņa, mašīnu un tehnikas novietne

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris (02048111164)
Termiņš
13.01.2016
Tālrunis
29738451

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Saimnieciskās darbības veicējs Intars Brūveris

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 02048111164

Adrese: "Gaidas", Druķi, Kūku pagasts, Krustpils novads, Latvija, 5222

Tālruņa numurs(-i): 29738451
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Intars Brūveris 29738451 e-pasts intars.bruveris@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauksaimniecības šķūņa, mašīnu un tehnikas novietne
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “Gaidas”, Druķi, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/02/2018
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 82000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 13/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Gaidas", Druķi, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430764__0_tehniskaspecifikacijabruveris.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv