Sludinājums: Elektriskās spēkstacijas iegāde

Publicēts
01.09.2015
01.09.2015
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "RIKON" (40003014144)
Termiņš
15.09.2015
Tālrunis
67393828, 67391647

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 01/09/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Akciju sabiedrība "RIKON"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003014144

Adrese: Tvaika iela 68b, Rīga, Latvija, LV-1034

Tālruņa numurs(-i): 67393828
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67391647

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Aleksandrs Nikolajevs, +37129103410, rikon@rikon.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Elektriskās spēkstacijas iegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: CIF Rīga, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/11/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 255000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/09/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Tvaika iela 68b, Rīga, LV-1034, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Kompetences centri
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 418591__0_IPAspekstacijasiegade.pdf
418591__1_3373PPU.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv