Sludinājums: Noliktava

Publicēts
24.07.2015
24.07.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" (40008083320)
Termiņš
20.08.2015
Tālrunis
67383197, 67383197

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008083320

Adrese: Ganību dambis 24D, Rīga, Latvija, LV-1005

Tālruņa numurs(-i): 67383197
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67383197

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs, Inārijs Voits, 22314975, zv.flote@et.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Noliktava
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Loču iela 2a, Ventspils
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 370000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/08/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ganību dambis 24D, 420. kab., Rīga, LV-1005
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zvejas ostas un izkraušanas vietas
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Lūdzu iesniegt piedāvājumu divos eksemplāros latviešu valodā
10. Pievienotie dokumenti 414654__0_Tehniskaspecifikacijanoliktavasbuvnieciba.7z

Avots: pvs.iub.gov.lv