Grozījumi: Biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšana Latvijas reģionos un radošo industriju nozaru attīstībai Rīgā

Publicēts
06.07.2015
06.07.2015
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 06/07/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473


Pasta adrese: Pērses iela 2


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1442

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 518.kab., Pērses iela 2, Rīga


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dainis Gipters

Tālruņa numurs: 67039400

E-pasta adrese: liaa@liaa.gov.lv


Faksa numurs: 67039401

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšana Latvijas reģionos un radošo industriju nozaru attīstībai Rīgā
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšana Latvijas reģionos un radošo industriju nozaru attīstībai Rīgā
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  79996000-2
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: LIAA 2014/65 ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2014/S 170-301828 05/09/2014 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 02/09/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
02/09/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.4

Šī teksta vietā: Biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšana jauniem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem Latgales plānošanas reģionā 1

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Saskaņā ar tehnisko specifikāciju iepirkuma līguma izpildes termiņš nevar pārsniegt 2015.gada 31.oktobri, kā arī ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2015.gada 4.jūnija vēstulē Nr.332-1-4530 „Par biznesa inkubatoru aktivitāti” minētos apstākļus, iepirkuma turpināšana ir neletderīga.

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.7

Šī teksta vietā: Biznesa inkubācijas pakalpojumu sniegšana jauniem mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem Zemgales plānošanas reģionā 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir atteicies no līguma slēgšanas tiesībām.IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv