Sludinājums: Zvejas rīku noliktavas izveide

Publicēts
14.06.2015
14.06.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Baltijas Zivsaimnieku apvienība" (40008169154)
Termiņš
07.07.2015
Tālrunis
29235120

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Baltijas Zivsaimnieku apvienība"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008169154

Adrese: Lielā iela 7, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 29235120
Faksa numurs(-i) (ja ir): ---

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta vadītājs Andris Lismanis, 29403401, lismanis@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Zvejas rīku noliktavas izveide
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Vecā ostmala 53, Liepāja
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 130000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 07/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lielā iela 7, Liepāja
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): ---
10. Pievienotie dokumenti 409850__0_zvejasrikunoliktavatehspec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv