Sludinājums: drafting the Contracting scheme and the relevant legal and financial analysis in accordance with the Specification (Annex No. 2) and Draft contract (Annex No. 3)

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
RB Rail AS, Akciju sabiedrība (40103845025)
Termiņš
02.07.2015
Tālrunis
67234231, 67234237

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): RB Rail AS, Akciju sabiedrība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103845025

Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālruņa numurs(-i): 67234231
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67234237

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Legal and Administrative Support Manager, Vineta Rudzīte, phone: +371 67234231, e-mail address: vineta.rudzite@ldz.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: drafting the Contracting scheme and the relevant legal and financial analysis in accordance with the Specification (Annex No. 2) and Draft contract (Annex No. 3)
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/10/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 110000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 02/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Gogoļa iela 3, 230.kabinets, Rīga, LV-1050, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) of the European Commission
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams):
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 409735__0_RBRailRequestForProposalContractingscheme.pdf
409735__1_AnnexNo1RPContractingscheme.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv