Sludinājums: Cementa iekraušanas sistēma

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
SIA Cemex (40003386821)
Termiņš
01.07.2015
Tālrunis
26341552, 67033414

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 15/06/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Cemex

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003386821

Adrese: Lielirbes iela 17a-28, Latvija, LV-1046

Tālruņa numurs(-i): 26341552
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67033414

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Procesu inženieris, Imants Treidis, +371 27710977, imants.treidis@cemex.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Cementa iekraušanas sistēma
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepnieku iela 15, Brocēni, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/12/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 200000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 01/07/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lielirbes iela 17a, Rīga, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotas vērtības inverstīciju atbalsts
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 409932__0_Tehniskaspecifikacijaloadingpointd1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv