Sludinājums: Propelleru dizaina izstrāde atvērtajam vēja tunelim

Publicēts
20.05.2015
20.05.2015
Pasūtītājs
SIA "Aerodium Technologies" (40103579137)
Termiņš
03.06.2015
Tālrunis
+37129186669

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Aerodium Technologies"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103579137

Adrese: Aleksandra Čaka iela 149, Rīga, Latvija, LV-1012

Tālruņa numurs(-i): +37129186669
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Daina Bule, +37129186669, daina.bule@aerodium.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Propelleru dizaina izstrāde atvērtajam vēja tunelim
3. Līguma veids: Pakalpojumi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Aleksandra Čaka iela 149, Rīga, LV-1012
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 2400 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 03/06/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aleksandra Čaka iela 149, Rīga, LV-1012
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājuma 2.1.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centrs"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 406631__0_propellers.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv