Sludinājums: Meliorācijas drenāžas skalotājs

Publicēts
28.04.2015
28.04.2015
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Raudoviški" (41501016989)
Termiņš
14.05.2015
Tālrunis
26484859

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/04/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Raudoviški"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41501016989

Adrese: Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5660

Tālruņa numurs(-i): 26484859
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): z/s "Raudoviški" īpašnieks Aleksandrs Ivanovs, tālr.26484859, arija.kuprevica@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Meliorācijas drenāžas skalotājs
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/08/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 12500 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 14/05/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:17
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apkšpasakums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav
10. Pievienotie dokumenti 403799__0_skalotajs2.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv