Sludinājums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Tomsona ielā 42 siltināšanas darbi un jumta nomaiņa

Publicēts
25.03.2015
25.03.2015
Pasūtītājs
Biedrība "Tomsona 42" (40008164034)
Termiņš
17.04.2015
Tālrunis
26338263

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Tomsona 42"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008164034

Adrese: Rīga, Tomsona iela 42 dz.37, Latvija, LV1013

Tālruņa numurs(-i): 26338263
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Māris Jansons, 26338263, 4novadi@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Tomsona ielā 42 siltināšanas darbi un jumta nomaiņa
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Tomsona iela 42
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/09/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 265000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 17/04/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Tomsona iela 42 - 55, LV 1013
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 11.kārta
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 399715__0_LigumaprojektsGUenergoefTomsona4225315.pdf
399715__1_nolikumsRenovacijasiepirkTomsona42253215.pdf
399715__2_Tomsona42Projektadokumentacija.7z

Avots: pvs.iub.gov.lv