Sludinājums: Automāts PET taras izpūšanai

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
SIA "Gammaplasts" (40003470272)
Termiņš
15.04.2015
Tālrunis
67460330, 67467580

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 30/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Gammaplasts"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003470272

Adrese: Kandavas iela 14b,Rīga, Latvija, LV-1083

Tālruņa numurs(-i): 67460330
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67467580

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Direktors Andrejs Artjomovs, t. 67 460 330, office@gammaplast.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Automāts PET taras izpūšanai
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Kandavas iela 14b, Rīga
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/05/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 220000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/04/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Kandavas iela 14b, Rīga
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija, SIA Vides Investīciju Fonds
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai V kārta
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 400263__0_Petautomati.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv