Sludinājums: Pilna komplekta veļas gludināšanas un žāvēšanas iekārtas (kalandra) piegāde

Publicēts
27.02.2015
27.02.2015
Pasūtītājs
SIA "VRV" (40103018208)
Termiņš
20.03.2015
Tālrunis
29183483

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "VRV"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103018208

Adrese: Mazā Nometņu iela 66/68, Rīga, Latvija, 1002

Tālruņa numurs(-i): 29183483
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Toms Augustāns, Valdes loceklis, 29183483, t.augustans@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Pilna komplekta veļas gludināšanas un žāvēšanas iekārtas (kalandra) piegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Mazā Nometņu iela 66/68, Rīga
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/12/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 410000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Mazā Nometņu iela 66/68, Rīga, LV-1002
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts “zaļo” tehnoloģiju ieviešanai ražošanā
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 396298__0_VRVkalandrstehnspec.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv