Sludinājums: Daudzkanālu deformācijas mērīšanas sistēmu aprīkojums

Publicēts
27.02.2015
27.02.2015
Pasūtītājs
SIA "D un D centrs" (40003676120)
Termiņš
13.03.2015
Tālrunis
67468850, 67468856

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/02/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "D un D centrs"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003676120

Adrese: Margrietas iela 7, Rīga, Latvija, LV-1046

Tālruņa numurs(-i): 67468850
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67468856

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Aleksejs Mironovs, 29548084, info@ddcentrs.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Daudzkanālu deformācijas mērīšanas sistēmu aprīkojums
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Margrietas iela 7, Rīga
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/05/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 95000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 13/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Margrietas iela 7, Rīga
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Uzņēmējdarbība un inovācijas papildinājuma 2.1.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompetences centrs"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 396339__0_IPADDcentrs132sensorukomplekts272215.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv