Grozījumi: Kurzemes ielas pārbūve Tukumā

Publicēts
09.04.2018
09.04.2018
Pasūtītājs
Tukuma novada dome (90000050975)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 09/04/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Tukuma novada dome, 90000050975

Pasta adrese

Talsu iela 4

Pilsēta / Novads

Tukums

Pasta indekss

LV-3101

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Juridiskā nodaļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ieva Ručevska

Tālruņa numurs

63107325

Faksa numurs

63107243

E-pasta adrese

ieva.rucevska@tukums.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tukums.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Kurzemes ielas pārbūve Tukumā

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Kurzemes ielas Tukumā pārbūve 1. un 4. kārtas būvdarbi saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45233000-9

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

TND 2018/13

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 21/03/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4.)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
11/04/2018 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
23/04/2018 (dd/mm/gggg) 11:00

Iedaļas Nr: IV.2.9.)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
11/04/2018 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
23/04/2018 (dd/mm/gggg) 11:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Grozījumus atklāta konkursa nolikumā un tā 5. pielikumā (Tehniskās specifikācijas) skat. http://www.tukums.lv/lv/publiskie-iepirkumi

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv