Sludinājums: Grāvju pļaujmašīna

Publicēts
23.11.2016
23.11.2016
Pasūtītājs
Z/S "Jaundzintari" (43601029494)
Termiņš
08.12.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 23/11/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S "Jaundzintari"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601029494

Adrese

Urštēni, Svitenes pag., Rundāles nov., Latvija, LV3917

Tālruņa numurs(-i)

29265291

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašniece Lāsma Grigone, 29265291, jaundzintarilg@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Grāvju pļaujmašīna

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Urštēni, Svitenes pagasts Rundāles novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/05/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

08/12/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Urštēni, Svitenes pagasts Rundāles novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

473901__0_GravjuplaujmasinatehnspecifJDZ.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv