Sludinājums: Ceļa seguma atjaunošana pēc vētras postījumiem mežos Valkas novada, Zvārtavas pagasta a/c “Lielaiskrogs – Valkas ceļš”, “Ceriņi – Taurīši”, “Mierkalns – Būdas”, “Mierkalns – Prauliņi”

Publicēts
25.11.2016
25.11.2016
Pasūtītājs
Valkas novada dome (90009114839)
Termiņš
06.12.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Ilona Freimane
E-pasts
Sludinājums
www.valka.lv...
Tālrunis
64707480

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 25/11/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valkas novada dome, 90009114839

Pasta adrese

Semināra iela 9

Pilsēta / Novads

Valka

Pasta indekss

LV 4701

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Ilona Freimane

Tālruņa numurs

64707480

Faksa numurs

64707493

E-pasta adrese

ilona.freimane@valka.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valka.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.valka.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Ceļa seguma atjaunošana pēc vētras postījumiem mežos Valkas novada, Zvārtavas pagasta a/c "Lielaiskrogs - Valkas ceļš", "Ceriņi - Taurīši", "Mierkalns - Būdas", "Mierkalns - Prauliņi"

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Valkas novads, Zvārtavas pagasts

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ceļa segas atjaunošana pēc vētras postījumiem mežos Valkas novada, Zvārtavas pagasta a/c "Lielaiskrogs - Valkas ceļš", "Ceriņi - Taurīši", "Mierkalns - Būdas", "Mierkalns - Prauliņi"

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45233142-6

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 20 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2016/39

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 06/12/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Darbadienās 8.30-12.00; 13.00-16.30; pirmssvētku dienās 8.30-16.00;

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 06/12/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv