Sludinājums: Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Publicēts
19.09.2016
19.09.2016
Pasūtītājs
Kokneses novada dome (90000043494)
Termiņš
17.10.2016
Pilsēta
Sludinājums
http://koknese.lv/?s=370...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/464546...