Rezultāts: Par meža autoceļa „Vanagi-Čiekuri” remontdarbiem Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirknī

Publicēts
24.03.2016
29.03.2016
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)
Summa
87 978,93 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepir...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/03/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Agnese Gailuma

Tālruņa numurs

29109776

Faksa numurs

67609800

E-pasta adrese

A.Gailuma@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežsaimniecība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par meža autoceļa „Vanagi-Čiekuri” remontdarbiem Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirknī

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirknis

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Par MAC "Vanagi - Čiekuri" remontdarbu veikšanu Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirknī

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45233142-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

87978.93 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM MI 2016/44_B

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Uzņēmuma līgums par MAC "Vanagi - Čiekuri" remontdarbu veikšanu Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Sikšņu meža iecirknī

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

07/03/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

9

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs", 40003356530

Pasta adrese

Rīga

Pilsēta / novads

Krustpils iela 4, Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 87978.93    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 87978.93    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Noteiktas Nolikumā.

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv