Sludinājums: Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskās apkopes (2 gadus)

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Valsts robežsardze (90000086402)
Termiņš
15.04.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenā inspektore (jūras jautājumos) Inese Smildziņa
E-pasts
Sludinājums
www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top...
Tālrunis
+37163604807

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts robežsardze, 90000086402
Pasta adrese: Rūdolfa iela 5
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1012 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenā inspektore (jūras jautājumos) Inese Smildziņa Tālruņa numurs: +37163604807
E-pasts: inese.smildzina@rs.gov.lv Faksa numurs: +37163663727
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rs.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top=0
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskās apkopes (2 gadus)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvijas Republikas ostas

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Kuģošanas līdzekļu elektromehānisko iekārtu tehniskās apkopes (2 gadus)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50240000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             20/11/2016(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VRS/ 2015/14/VEP

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 15/04/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:00-12:00; 12:30-16:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 15/04/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus
Pilns nosaukums Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde
(arī reģistrācijas numurs) 90000086402
Pasta adrese Ostas iela 33
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenā inspektore (jūras jautājumos) Inese Smildziņa Tālruņa numurs: +37163604807
E-pasts: inese.smildzina@rs.gov.lv Faksa numurs: +37163663727
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.rs.gov.lv
II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde
(arī reģistrācijas numurs) 90000086402
Pasta adrese Ostas iela 33
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV-3601 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes galvenā inspektore (jūras jautājumos) Inese Smildziņa Tālruņa numurs: +37163604807
E-pasts: inese.smildzina@rs.gov.lv Faksa numurs: +37163663727
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.rs.gov.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv