Rezultāts: Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2013/2014.gada ziemas periodā

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Jēkabpils novada pašvaldība (90009116789)
Uzvarētājs
Zemnieku saimniecība „Upmaļi” (45401020965)
Summa
1 799,04 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jēkabpils novada pašvaldība, 90009116789
Pasta adrese: Rīgas ielā 150a
Pilsēta/Novads: Jēkabpilī Pasta indekss: 5202 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Raimonds Jaudzems Tālruņa numurs: 26587126
E-pasta adrese: novads@jekabpilsnovads.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpilsnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpilsnovads.lv/IEPIRKUMI

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Jēkabpils novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2013/2014.gada ziemas periodā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jēkabpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana ziemas periodā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233200-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

1799.04 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JNP 2013/39

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums par autoceļu uzturēšanas darbu veikšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Zemnieku saimniecība „Upmaļi” , 45401020965

Pasta adrese: „Upmaļi”, Saldes, Ābeļu pagasts

Pilsēta/Novads: Jēkabpils novads

Pasta indekss: LV-5212

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29188880

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1799.04    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1799.04    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības



Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv