Sludinājums: “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” -BŪVDARBI Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”

Publicēts
05.11.2018
05.11.2018
Pasūtītājs
Apes novada dome (90000035872)
Termiņš
29.11.2018
Pilsēta
Sludinājums
http://www.apesnovads.lv/apes-novad...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/536458...