Rezultāts vai grozījumi: Graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas kompleksa būvniecība

Publicēts
09.09.2018
09.09.2018
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Doburūči" (43201015357)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 09/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Doburūči"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43201015357

Adrese

"Doburūči", Tilžas pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4572

Tālruņa numurs(-i)

26362022

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vilnis Čirka, z.s."Doburūči"īpašnieks, tel. 2636202, e pasts doburuci@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes, uzglabāšanas kompleksa būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/08/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Netika saņemti trīs derīgi piedāvājumi

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv