Rezultāts vai grozījumi: Govju kūts un Mēslu krātuves Būvniecība

Publicēts
05.09.2018
05.09.2018
Pasūtītājs
Cīrulīši Mētrienas pagasta I.Ošas zemnieku saimniecība (47101003201)
Termiņš
28.09.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 05/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Cīrulīši Mētrienas pagasta I.Ošas zemnieku saimniecība

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47101003201

Adrese

Cīrulīši, Mētrienas pagasts, Madonas novads , Latvija, LV4865

Tālruņa numurs(-i)

26581770

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pārvaldnieks Andrejs Ošs 28326803, ilutaosa@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Govju kūts un Mēslu krātuves Būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

03/09/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

precizēti būvapjomi

Piedāvājuma iesniegšanas datums 28/09/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Cīrulīši, Mētrienas pagasts, madonas novads

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Precizēti Būvapajomi

7.  Pievienotie dokumenti

549835__0_bacirulisi3.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv