Sludinājums: Piena liellopu kūts būvniecība ZS “Aizupes”

Publicēts
09.08.2018
09.08.2018
Pasūtītājs
Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Aizupes" (53901000201)
Termiņš
10.09.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/08/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valkas rajona Valkas pagasta zemnieku saimniecība "Aizupes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

53901000201

Adrese

Aizupes, Valkas pagasts, Valkas novads, Latvija, LV-4701

Tālruņa numurs(-i)

26119639

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ēriks Ūdris, tālr. Nr. 26119639

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piena liellopu kūts būvniecība ZS "Aizupes"

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Aizupes", Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/11/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

290000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/09/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Aizupes", Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma „Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākums „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv