Sludinājums: Mārupes vidusskolas katlu mājas pārbūve

Publicēts
04.06.2018
04.06.2018
Pasūtītājs
Mārupes novada Dome (90000012827)
Termiņš
15.06.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Ināra Maļinovska
E-pasts
Sludinājums
www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...
Tālrunis
67149860

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums: 04/06/2018

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Mārupes novada Dome, 90000012827

Pasta adrese

Daugavas iela 29

Pilsēta / Novads

Mārupes novads

Pasta indekss

2167

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersona(-as)

Ināra Maļinovska

Tālruņa numurs

67149860

Faksa numurs

67149858

E-pasta adrese

inara.malinovska@marupe.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.marupe.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2018

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi-2018

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image iepriekš minētajā kontaktpunktā
image citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi)

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minētajā adresē
image šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Mārupes vidusskolas katlu mājas pārbūve

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Mārupes vidusskola, Kantora iela 97, Mārupes novads

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Mārupes vidusskolas katlu mājas pārbūve

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
45331110-0
45259300-0

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 90 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

MND 2018/27

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 15/06/2018 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Katru darba dienu no 09.00-17.00, piektdienās no 09.00-14.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 15/06/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Ir noteikata objekta obligātā apsekošana. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāveic objekta apsekošana. Pretendents piesakās uz objekta apskati, nosūtot vēstuli uz elektroniskā pasta adresi: artis.dreimanis@marupe.lv. Pasūtītājs organizē objekta apsekošanu 2018. gada 8. jūnijā plkst.10.00. Tikšanās vieta: Mārupes vidusskolā, Kantora iela 97, Mārupes novadā. Ja pretendents uz objekta apsekošanu nevar ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, tas objekta apsekošanu saskaņo ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju Arti Dreimani, tālr. +37120002818, un apseko objektu ne vēlāk kā līdz 2018. gada 11.jūnijam. Objekta apsekošanu neveikušo pretendentu piedāvājumi tiks noraidīti un tie nepiedalīsies piedāvājumu vērtēšanas procesā.

Avots: pvs.iub.gov.lv