Sludinājums: Klinkera silosa rekonstrukcija

Publicēts
14.06.2018
13.06.2018
Pasūtītājs
SIA Cemex (40003386821)
Termiņš
05.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Cemex

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003386821

Adrese

Lielirbes iela 17a-28, Latvija, LV-1046

Tālruņa numurs(-i)

29159605

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67033414

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Arturs Dzenis, projekta vadītājs, 29159605, arturs.dzenis@cemex.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Klinkera silosa rekonstrukcija

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rūpnīcas ielā 10, Brocēnos, Brocēnu novadā

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5000000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lielirbes 17a-28

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv