Sludinājums: “LIELOPU FERMAS JAUNBŪVE” 1. kārtas būvniecību

Publicēts
12.04.2018
12.04.2018
Pasūtītājs
SIA "Blāznieki (41203055854)
Termiņš
08.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Blāznieki

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203055854

Adrese

Ventspils novads, Ances pagasts, "Jāņlejas", Latvija, LV-3612

Tālruņa numurs(-i)

26481366

Faksa numurs(-i) (ja ir)

26481366

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsēdētājs, Sandis, Kuģenieks, 26481366, sandis.kugenieks@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

"LIELOPU FERMAS JAUNBŪVE" 1. kārtas būvniecību

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ventspils novads, Ances pagasts, Virpe.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

370000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ventspils novads, Ances pagasts, "Jāņlejas", LV-3612

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

"Ieguldījumi materiālajos aktīvos". 4.1.apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

533422__0_kyoscan4.12.21812.58.49.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv