Sludinājums: Kūdras un šķeldas laukuma 2467 m2 platībā pie lielogu melleņu audzēšanas platībām izbūve

Publicēts
12.04.2018
12.04.2018
Pasūtītājs
SIA “Blueberry land” (50103503251)
Termiņš
09.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “Blueberry land”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103503251

Adrese

“Spilves”, Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads, Latvija, LV-5070

Tālruņa numurs(-i)

25513751

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes priekšsedētājs Aleksejs Fomičovs, t. 25513751, e-pasts: alexei@lauberesogas.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kūdras un šķeldas laukuma 2467 m2 platībā pie lielogu melleņu audzēšanas platībām izbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Lauri", Lielvārdes pag., Lielvārdes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

09/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Spilves", Lielvārdes pag., Lielvārdes nov., LV-5070

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

533383__0_blulaukumstame.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv