Rezultāts vai grozījumi: Graudu kaltes kompleksa būvniecība

Publicēts
11.04.2018
11.04.2018
Pasūtītājs
SIA "VAIŅODES BEKONS" (42103019339)
Termiņš
10.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 11/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "VAIŅODES BEKONS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103019339

Adrese

"Smaidas", Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Latvija, LV-3435

Tālruņa numurs(-i)

29716933

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Kārlis Kavass, tel.29104946, e-pasts: karlis.kavass@amberstone.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu kaltes kompleksa būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/04/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Pagarināts publikācijā norādītais piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājuma iesniegšanas datums 10/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Smaidas", Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv