Sludinājums: Apes novada ceļu posmu ar asfalta segumu pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Apes pagastā” un Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes novada Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Publicēts
23.04.2018
23.04.2018
Pasūtītājs
Apes novada dome (90000035872)
Termiņš
09.05.2018
Pilsēta
Sludinājums
http://www.apesnovads.lv...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/534740...