Sludinājums: Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

Publicēts
22.02.2018
22.02.2018
Pasūtītājs
Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze" (90000284884)
Termiņš
16.03.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000284884

Adrese

Cirīšu ielā 8, Aglona, Aglonas novads, Latvija, LV-5304

Tālruņa numurs(-i)

29217340

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

prāvests Jānis Stepiņš, tālruņa numurs 26464014, e-pasts: bazneica@preili.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centrs, A.Broka ielā 8A, Aglonā, Aglonas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

20/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

309587.6 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/03/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Aglonas bazilikas draudze, Cirīšu ielā 8, Aglona, Aglonas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

527945__0_aglonasbazilikanolikums2182.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv