Rezultāts vai grozījumi: Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

Publicēts
14.02.2018
14.02.2018
Pasūtītājs
Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze" (90000284884)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 14/02/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Reliģiskā organizācija "Aglonas bazilikas draudze"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000284884

Adrese

Cirīšu ielā 8, Aglona, Aglonas novads, Latvija, LV-5304

Tālruņa numurs(-i)

26464014

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Jānis Stepiņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Renovācijas darbu veikšana Aglonas bazilikas svētceļnieku komunikācijas centra ēkā A.Broka ielā 8A, Aglonā

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/01/2018

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Sakarā ar konstatētām neprecizitātēm un trūkumiem iepirkuma priekšmeta aprakstā - nepilnībām būvdarbu apjomu sarakstos.

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv