Rezultāts: pilna cikla ziemciešu audzēšanas kompleksa izbūve

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
Sedumi SIA (45403008187)
Uzvarētājs
SIA „Erbauer Group” Nameja iela 109, Jēkabpils (55403039511)
Summa
443 688,86 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sedumi SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403008187

Adrese

Brīvības iela 165, Jēkabpils, Latvija, LV5201

Tālruņa numurs(-i)

+37126428880

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Sarmis Kalniņš; tālr. 26428880; darznieciba@sedumi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

pilna cikla ziemciešu audzēšanas kompleksa izbūve

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

29/12/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

29/01/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “LC būve” 40003038782 Zvanītāju iela 72, Jēkabpils, LV-5201 Latvija
SIA „Erbauer Group” 55403039511 Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201 Latvija
SIA „Ošukalns Celtniecība” 45403012642 Jēkabpils, Brīvības iela 2C, LV-5201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Erbauer Group” Nameja iela 109, Jēkabpils 55403039511 Nameja iela 109, Jēkabpils, LV-5201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

443688.86 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv