Sludinājums: Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība

Publicēts
29.01.2018
29.01.2018
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība „Vagaļi” (42401012034)
Termiņš
19.02.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 29/01/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība „Vagaļi”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401012034

Adrese

Vagaļi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4601

Tālruņa numurs(-i)

26595376

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Pēteris Buļs, 26595376, zs-vagali@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Vagaļi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

19/02/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vagaļi, Čornajas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās.

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv