Sludinājums: Graudu pirmapstrādes kompleksa pieņemšanas punkta, graudu uzglabāšanas torņu būvniecība un teritorijas labiekārtošana

Publicēts
27.12.2017
27.12.2017
Pasūtītājs
Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "IVULLA" (43601020067)
Termiņš
31.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Caunes Ulda Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "IVULLA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601020067

Adrese

Pīlādžu iela 10, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3034

Tālruņa numurs(-i)

29239825

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Uldis Caune, 29239825, ivulla@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes kompleksa pieņemšanas punkta, graudu uzglabāšanas torņu būvniecība un teritorijas labiekārtošana

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Pīlādžu iela 8 un Pīlādžu iela 10, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/10/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

770000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

31/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pīlādžu iela 10, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads, LV-3034

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 4.pasākums “Ieguldījums materiālajos aktīvos” 4.1.apakšpasākums “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv