Sludinājums: Graudu pirmapstrādes kompleksa (graudaugu uzglabāšanas torņi, lauksaimniecības nojume un betonēts laukums) būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu

Publicēts
14.12.2017
14.12.2017
Pasūtītājs
Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Zelta sala" (46801005072)
Termiņš
09.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 14/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Salnavas pagasta zemnieku saimniecība "Zelta sala"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

46801005072

Adrese

Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, Latvija, 5740

Tālruņa numurs(-i)

29465458

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes kompleksa (graudaugu uzglabāšanas torņi, lauksaimniecības nojume un betonēts laukums) būvniecība saskaņā ar darbu apjomiem un būvprojektu

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5740

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

170000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

09/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:06
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Atbrīvošanas aleja 90 (2.stāvs, 210.kab.), Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Ar būvprojektu var iepazīties: darbadienās no 9:00 līdz 16:00 Atbrīvošanas alejā 90 (2.stāvā, 210.kab.), Rēzeknē, iepriekš sazvanoties ar projekta konsultantu Kasparu Grudulu, pa tel.:26470782.

Avots: pvs.iub.gov.lv