Sludinājums: Graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība

Publicēts
22.12.2017
22.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Raudoviški" (41501016989)
Termiņš
29.01.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Raudoviški"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501016989

Adrese

Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, Latvija, LV-5660

Tālruņa numurs(-i)

26484859

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

z/s "Raudoviški"īpašnieks Aleksandrs Ivanovs, tālr. 26484859, arija.kuprevica@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes kompleksa būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Brīnumi", Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

570000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

29/01/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Raudoviški, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

ELFLA pasākuma 4. "Ieguldījumi materiālajos aktīvos", 4.1. apkšpasakums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv